Bosanski Haber Girişi : 28 Mart 2021 12:11

Stigle vakcine koje je donirala Turska

 

Na Međunarodni aerodrom Sarajevo, jutros  je ambulantnim avionom iz Ankare, stigla  donacija od 30.000 kineskih vakcina, koje je Turska donirala Bosni i Hercegovini. 

 

Donacija bi nakon carinjenja trebala biti upućena u centralno skladište u Mostaru, a zatim i krajnjim korisnicima, nadležnim vlastima entiteta i Brčko distrikta.

 

Način raspodjele utvrdit će Vijeće ministara BiH.

 

 

 

Zambak.ba