Bosanski Düzenleme Tarihi : 12 Kasım 2020 12:23 Haber Girişi : 12 Kasım 2020 12:29

Pandemija promijenila navike: Više se štedilo nego što se trošilo

Uzimajući u obzir pandemiju koja od marta 2020. godine hara čitavim svijetom Eurostat napravio je istraživanje o utjecaju COVID-19 na potrošnju i štednju u domaćinstvu.

 

Prema njihovom istraživanju u drugom kvartalu 2020.godine, štednja domaćinstava u EU zabilježila je najveći porast od početka vremenske serije i to na +10,8 procentnih poena. Glavni razlog za porast štednje, istakli su u istraživanju, je izraziti pad potrošnje domaćinstava za kranju potrošnju od 17,3 odsto.

 

/EUROSTAT 

 

 

U poređenju sa drugim kvartalom 2019. godine, stopa štednje domaćinstava u drugom kvartalu 2020. godine je porasla u svim državama članicama EU osim u jednoj.  Tako je, govore podaci Eurostata, Švedska bila jedina država članica u kojoj je došlo do pada štednje (0,6 pp), dok je najveći međugodišnji porast zabilježen u Irskoj i to od + 22,0 pp.

 

/EUROSTAT 

 

Nakon Irske slijedi Španija sa +13,7 pp štednje domaćinstva. Porast stope štednje domaćinstava, prema podacima koji su bili dostupni Eurostatu, uglavnom se objašnjava velikim padom individualne potrošnje domaćinstva. Najveći pad potrošnje domaćinstava zabilježen je u Španiji sa -23,9 odsto i Irskoj sa -22,8 posto. Najmanji pad zabilježila je Češka sa -4,4 posto i Danska sa -7,7 posto.

 

 

Zambak.ba/E.M