Mülakat Haber Girişi : 10 Kasım 2016 11:55

Kaplan: HDZ, Stolats'ı Kaybedeceğini Görünce Hileye Başvurdu

Stolats Belediye Başkan Adayı Salmir Kaplan, 2 Ekim'deki yerel seçimlerde yaşananlara ilişkin olarak Zambak.ba'ya özel açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de gerçekleştirilen yerel seçimlerde SDA, SBB ve SDP partilerinin ortak Belediye Başkan Adayı olarak yarışan ve Bosna Hersek Federasyonu Parlamentosu'nda SDA milletvekili olarak görevini sürdüren Salmir Kaplan, Stolats'ta seçim günü Hırvat milliyetçileri tarafından gerçekleştirilen ihlaller sonucu Boşnakların tepkisiyle iptal edilen seçimler, SDA'nın yerel seçimlerdeki performansı ve Srebrenitsa'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.


Zambak.ba: Yerel seçimlerde Stolats'ta ne oldu?


Salmir Kaplan:1993 yılında Stolats'ta yaşayan Hırvatlar, Boşnakları yurtlarından sürmüş, camileri ve Osmanlı devrinden kalma tüm yapıları yıkmışlardı. Boşnaklar ancak 1998 yılından sonra Stolats şehrine dönmeye başladılar ve halen Boşnak gelenekleri ve Osmanlı mimarisine ait tüm yapıları yeniden inşa edebilmiş değiller. Şimdiye kadar Stolats'taki yerel seçimlerde HDZ galip geldi. Bunlar, 1993 yılındaki sürgün ve zulümlerin faili olan Hırvat hareketi ile aynı kadro. Şimdiye dek Boşnaklar SDA, SDP, SBB ve daha birçok siyasi fırkaya bölünmüş durumdaydık ve haliyle HDZ her zaman ilk sırada yer alırken bizler ikinci sıraya ulaşmak için birbirimizle mücadele ediyorduk. Burada, şehirdeki Hırvat nüfusunun Boşnaklardan pek fazla olmadığına ve Boşnak nüfusuna yakın olduklarına değinmek gerekiyor. Bu nedenle de bu sene Stolats'ta güçlerimizi birleştirme kararı aldık ve SDA, SDP ve SBB olarak Bosna Hersek için bir araya geldik. Bu üç parti bir koalisyon oluşturdu ve HDZ tehdidine karşı oluşturulan bu platforma Stolats İnisiyatifi adını verdik. Stolats'ta kazanacağımıza inancım tamdı ve normal şartlarda da öyle olması gerekiyordu.


HDZ Hile Yaptı


HDZ bunun farkına vardı ve seçim günü saat 14:00'de bizim kazanacağımızı anladıkları için bize bir son darbe indirmek üzere harekete geçtiler. HDZ başından beri engel çıkarma, hukuksuzluk ve seçim hilelerine müracaat etti. Örneğin Çaplyina'ya kayıtlı olan insanlar, bu şehirde yaşayanlardan aldıkları kimlik kartlarıyla Stolats'ta rey kullandırıldılar. Veya seçmenin kimlik kartının seçim komitesinden sadece bir kişi tarafından kontrol edilmesi yoluyla hile yapıldı. Komitedeki tüm Boşnakların Çaplyina'dan geldiğini bildikleri insanlar serbest şekilde oy kullandı. Bunlar Boşnak komite üyelerinin seçmenlerin kimlik kartlarını kontrol etme taleplerinin Hırvat seçim komitesi üyeleri tarafından reddedilmesi yoluyla yapıldı. Öğleden sonra 2:00'ye kadar yaptıkları buydu. Bu noktaya kadar yaptıklarının kazanmalarına yetmeyeceğini görünce seçim komitesindeki tüm Boşnak üyeleri uzaklaştırmaya başladılar. Kendilerine bir uzaklaştırma kararı vererek polis tarafından Boşnak seçim komitesi üyeleri dışarı çıkarıldı ve yerlerine Hırvatlar yerleştirildi. Stolats'taki 19 seçim noktasından bir çoğunda bu metoda başvuruldu. Bizler seçim galibiyetinin  garanti olduğuna inanmışken saat 15:00'ten sonra seçim komitelerinde sadece Hırvatların olduğu ve bir seçmenin 50 defa üst üste rey kullanabileceği ve sonrasında da reyleri sadece Hırvatların sayacağı bir ortam oluşturuldu. Bu, HDZ'nin aldığı gerçek reylerin iki katını almış olsak dahi bizim kazanamayacağımız manasına geliyordu. Bu nedenle de Stolats'taki Boşnaklar buna isyan etti ve Belediye'deki seçim komisyonu da seçimleri durdurma kararı aldı. Halihazırda da hukuk sahasında bir mücadele devam ediyor.
Boşnak Gözetmenleri Tehdit Edip Uzaklaştırdılar


Zambak.ba: Rey kullanma işleminin tüm partilerden gözetmenler olmaksızın yapıldığını mı söylüyorsunuz?


Salmir Kaplan: Tüm şehirlerden gözetmenlerimiz vardı ve örneğin benim Çaplyina'dan gelen gözetmenim, komşusunun Stolats'taki sandıkta rey kullandığı haberini bize ulaştırdı. Seçim komitesinin Boşnak üyesi bunu görüp haber veriyor lakin Hırvat komite başkanı bu vatandaşın burada oy kullanmasına itirazlara rağmen müsaade ediyor. Boşnak komite üyesi, "Bu yaptığınız suç teşkil ediyor ve 3 yıla kadar hapis yatabilirsiniz" şeklinde ikazda bulunduğunda ise Boşnak komite üyesi Belediye Seçim Komisyonu Başkanı tarafından telefonla aranarak tehdit ediliyor ve böyle bir durumun tekrar edilmesi halinde başka bir üyeyle değiştirileceği söyleniyor. Seçimler bu şartlar altında yapıldı.


19 seçim noktasından 12'sinde seçim komitesi başkanı Hırvat, 7'sinde ise Boşnak idi. Bu 12 seçim noktasında başkanlar Hırvat azalardan birine "Kimlikleri sen kontrol edeceksin" diyor ve burada Boşnak komite üyelerinin yapabilecekleri hiçbir şey kalmıyor. İşte saat 14:00'a kadar yaptıkları buydu ve muhtemelen 200 kadar rey çaldılar bu şekilde. Bizler bunu farkedemedik zira her oy kullananın Stolats sakini olup olmadığını bilmemize imkan yoktu. Lakin bu seçim hilesinin yeterli olmadığına kanaat getirdikten sonra daha da ileri giderek tüm Boşnak seçim komitesi üyelerini kapı dışarı ettiler ve içeride sadece Hırvatlar kaldı. İşte bu yüzden harekete geçtik ve bu olanlara isyan ettik.


Merkezi Seçim Komisyonu'nun Kararı Bekleniyor


Zambak.ba: Peki sırada ne var?


Salmir Kaplan: Şimdi Merkezi Seçim Komisyonu Stolats'ta meydana gelen olaylardan kimin mesul olduğunu bulmak için bir inceleme başlatmış durumda. İncelemenin sonunda da Stolats'ta seçimlerin tekrar edilmesi cihetinde bir hükme varılacağına inanıyorum. Lakin burada mesele tekrar edilecek seçimlerde benim adaylığım yine geçerli olacak mı yoksa Salmir Kaplan'ın cezalandırılması suretiyle adaylığı iptal mi edilecek. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa, ki kanunlar çerçevesinde böyle bir selahiyetleri var, yani eğer seçimlerin durdurulmasında benim suçlu olduğuma hükmedilirse tek bir adayla, sadece Hırvat namzetle seçime gidilecek. Çünkü artık yeni bir aday açıklamanın mümkünatı bulunmuyor. Eğer benim suçlu olduğuma karar verirlerse bana para cezası kesebilirler lakin adaylığımın iptali gerektiğine ilişkin bir kural bulunmuyor. Böyle bir mecburiyetleri yok lakin yapabilirler.


Siyasi Karar Çıkarsa Boşnaklar Kabul Etmez


Eğer adaylığımın iptali yönünde bir karar çıkarsa, ki bu tamamıyla siyasi bir karar olacak, bu takdirde Stolats'ta yaşayan Boşnaklar seçim sonuçlarını kabul etmeyerek Belediye yönetimini gayri-meşru kabul edecekler. Ne yerel yönetimi ne de Belediye Başkanı'nı kabul etmeyeceğiz ki bu genel bir karışıklık oluşturacak. Stolats için yegane çözüm, tüm adayların listede kalması şartıyla Merkezi Seçim Komisyonu'nun gözetiminde seçimlerin tekrar edilmesi.  İkameti Stolats'ta olmayan biri rey kullanmak için geldiğinde seçim komitesindeki Hırvat bir üyenin "kimlik kontrolünü ben yaparım siz karışmayın" demesine engel olunması gerekiyor. Bunun yerine Merkezi Seçim Kurulu'ndan "Bu şahıs Stolats'a kayıtlı değil, rey kullanması mümkün değil" diyebilecek kişilerin atanması gerekiyor. Bu şekilde adil bir seçim yapılır ve biz kaybedersek, Stolats İnisiyatifi olarak kendilerini tebrik edip "siz kazandınız" diyeceğiz. Lakin Stolats'ta şimdiye kadar olan seçim vetiresi hileden, hırsızlıktan ve kötü niyetten ibaret olduğu için kendilerine olumlu yaklaşmamız mümkün değil.


SDA, 16 Yılın En Yüksek Oy Sayısına Ulaştı


Zambak.ba: SDA'nın Yerel Seçimlerde Başarılı Olduğuna İnanıyor musunuz?


Salmir Kaplan: Demokratik Eylem Partisi (SDA) son 16 yılın en büyük rey sayısına ulaştı ki bu SDA'nın halk desteğini arkasına aldığı ve izlediği politikanın doğru olduğunu gösteriyor. Lakin son 16 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmamıza rağmen 7 belediyeyi kaybetmiş olmamız belediye başkan adaylarını seçerken hata yapmış olduğumuza işaret ediyor. Yani bizler yanlış adaylar seçtik ve halkımız adaylara değil SDA'ya rey verdi. 2018 senesindeki yerel seçimlerde daha iyi neticeler elde etmek istiyorsak, bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor.


Srebrenitsa'daki Seçimleri Daha 2012'de Kaybetmiştik


Zambak.ba: Srebrenitsa'yı nasıl kaybettik?


Salmir Kaplan: Srebrenitsa'nın kaybedilmesindeki temel neden bu yıl Sırpların tek adayda birleşmeleri oldu. 2012 yılında Sırplar iki aday, Boşnaklar da bir aday çıkarmışlardı. Eğer 2012 yılında da Sırp halkı tek bir üye çıkarmış olsaydı, toplam rey sayısına bakıldığında bu yıl olduğu gibi o dönemde onlar kazanmış olacaklardı. Srebrenitsa'da Sırplar birleştiğinde bu şartlar altında kazanmak imkansız hale geliyor. Lakin Bosna Hersek diasporasının seçmen kaydı yaparak oy kullanmasını sağlama hususunda çok şey yapılabilirdi çünkü halihazırda 15.000 Srebrenitsalı yurtdışında yaşıyor. Bu çok büyük bir rakam.


Boşnak Diasporası Seferber Edilemedi


15 bin kişiden sadece 1000 kişinin seçmen kaydı yapıp rey kullanmış olması ise bizim için büyük bir ayıp. Belki bunlardan bazıları ikametlerini Bosna Hersek'in başka belediyelerden almış olmaları nedeniyle Srebrenitsa'da oy kullanma hakkına sahip değillerdi. Lakin en azından bunların yarısının rey kullanma hakkına sahip olduklarına inanıyorum. Bu bizim ihmalkarlığımız.  Seçimleri bu yıl değil, daha 2012'de kaybettiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Sadece o sene, Sırplar iki aday çıkardıkları için şansımız yaver gitmişti. Bu defa Sırpların tek bir adayda birleşeceklerini göz önünde bulunduran bir strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Bu nedenle de Sırp oylarının çokluğu nedeniyle Srebrenitsa'da kazanmak oldukça zor olsa da bu olanlarda hepimizin bir derece mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Çünkü başta diaspora oylarının çekilmesi olmak üzere yapılabilecek çok şey var. 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.